Jump to content

 

 

Inovace - know-how - řešení - praktická realizace

 

Rychlé a efektivní řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

 

• vyhledání skrytých možností / rezervy, snížení nákladů, úspory, úsporná řešení, zvýšení náskoku a zisku,

• zvýšení konkurenční výhody / zvýšení užitné hodnoty a parametrů, technické zlepšení, inovace, know-how,

• související a specifické činnosti / vyřazení konkurence z trhu lepším řešením, realizace navržených řešení.

 

Cílem je rychlé, nenákladné, ale přitom maximálně efektivní praktické řešení.

 

http://www.jaluvka.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Innovations - know-how - economy - solution - executions

 

Quick and effective solution for an increase in competitiveness, flush times and profit:

 

• search secred possibilities / reserve, decrease in cost, reserve funds, budget solution, elevated start and profit,

• elevated competition advantages / elevated use values and parameter, betterment, innovations, know-how,

• related activities / decommissioning competition from market by better ones solution, executions solutions.

 

Aim is to fast, inexpensive, but at the same time maximally effective solution.

 

http://www.jaluvka.com/author.htm

Kontaktní informace

Inovace - know-how - úspory - řešení - praktická realizace. Rychlé a efektivní řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku. Rychlé, nenákladné, ale přitom maximálně efektivní praktické řešení. http://www.jaluvka.com
Česká republika
IČ:
DIČ
Freelancer
Napište nám